Úvod  
O mně
Rozvrh cvičení
Druhy cvičení
Ceník
Kalendář akcí
Osobní trenér
Připravuji
Kontakt
     
 

Připravuji, nabízím

> Studio E
> SPS v Rehabilitačním a vzdělávacím centru Praha
> Kineziotaping 
> Cvičení a relaxace (Golf resort Konopiště)
> Aktivní dovolená 2022 (Řecko, ostrov Karpathos)

 

 
  STUDIO E
Třebenická 1287/10, Praha 8

 • Aktuální nabídka

V současné době je nesmírně důležité abychom se cíleně a pravidelně věnovali pohybu.
Důvodem, podle mého názoru, je především nezbytnost „přepnout, přeladit“ naše myšlenky od informací, které nás v současné době neustále obklopují do „pozitivního módu“. Pohyb je nyní pro nás hlavní přirozený lék! Kromě znovuotevřených fitcenter a bazénů máme také jedinečnou „velkou tělocvičnu“ v přírodě. Tu může využívat každý! Čas věnovaný pohybu (nejlépe každý den) se nám mnohonásobně vrátí.

Nejjednodušší a nejpřirozenější aktivitou je chůze. Pravidelná, ale také správná (!) chůze přináší mnoho zdravotní benefitů (kardiovaskulární, neurologické, pohybové, psychické a další). Stačí 30 minut svižné chůze denně a tato aktivita nám v těle nastartuje pozitivní zdravotní procesy, ale také velmi důležitou psychickou pohodu, kterou dnes tolik potřebujeme.

Proč tedy nezkusit chůzi s hůlkami, neboli Nordic Walking? U nás je tato pohybová aktivita známá spíše jako severská chůze, která dokáže rozchodit a rozhýbat mnoho našich problémů. Ne vždy je ale tato chůze správně prováděna. Dost často potkáváme chodce s hůlkami, jejichž technika chůze spíše svalové dysbalance prohlubuje, nepřináší kýžené efekty a našemu tělu může spíše ublížit. Přitom správnou techniku chůze může zvládnout každý, od dětí (zejména při skolióze!), až po seniory, kterým umožňuje držet se ve formě.

Vám, kteří/které se chcete Nordic Walking (severskou chůzi) naučit, aktuálně nabízím individuální 55 minutové lekce (lektorka +Vy). Během 2–3 lekcí můžete získat základní pohybové dovednosti (+ teoretické vysvětlení principů) pro správné provádění tohoto jednoduchého, bezpečného, efektivního, ale také zábavného způsobu, jak zlepšit svoji fyzickou a psychickou kondici, bez ohledu na věk, pohlaví či momentální kondici.

Při výuce severské chůze vycházím z principů Spirální stabilizace páteře.

 
   
  SPS v Rehabilitačním a vzdělávacím centru Praha
 

Kurzy cvičení SPS v Rehabilitačním a vzdělávacím centru Praha jsou určeny pro všechny zájemce o tento preventivní, regenerační, léčebný, kondiční a kompenzační pohybový program.
Jako lektor Spirální stabilizace páteře (SPS) u MUDr. Richarda Smíška (autora této metody) vedu v Rehabilitačním a vzdělávacím centru Praha, Na Úbočí 10, Praha 8, 182 00 kurzy A (úvodní) a kurz B (pro pokročilé). Každý kurz má 8 vyučovacích hodin. Osnovy obou kurzů (Kurz 1A úvod do cvičení SPS a 1B cvičení SPS pro pokročilé) naleznete níže.
I v tomto roce vedu rovněž víkendové cvičení SPS pro pacienty se skoliózou (termíny viz Kalendář akcí leden – červen 2022). Přihlášky a podrobnější informace o tomto víkendovém cvičení získáte přímo v Rehabilitačním a vzdělávacím centru Praha, Na úbočí 10, Praha 8, na tel. čísle +420 284 810 231, nebo na www.spiralstabilization.com.
Kurzy jsou ohodnoceny 4 kredity od UNIFY ČR. Na kurzy si s sebou vezměte pohodlné oblečení na cvičení. Cvičí se bez bot v ponožkách.
Časový rozpis konání všech kurzů SPS v Rehabilitačním a vzdělávacím centru Praha (tj. kromě níže uvedených) naleznete na www.spiralstabilization.com.

Cena kurzu pro jednotlivce je 1 800 Kč za 1 den (8 vyučovacích hodin).

KDE: Vzdělávací a rehabilitační centrum Praha, Na Úbočí 10, Praha 8

Přihlášky: Vzdělávací a rehabilitační centrum Praha, Na Úbočí 10, Praha 8, tel.: 284 810 231

KDY: nejbližší termíny kurzů 1A a 1B, které vedu v Vzdělávacím a rehabilitačním centru Praha, jsou následující:

 • 5. a 6. února 2022
 • 12. a 13. března 2022
 • 21. a 22. května 2022

 

Osnova – Kurz 1A. – úvod do cvičení SPS
doba trvání: 8 vyučovacích hodin

1. hod. Úvodní přednáška 45 minut – úvod do metodiky SPS

 • pohyb, koordinace pohybu (řízení), svalový aparát, vliv na páteř a klouby
 • stabilizace pohybu svalovými řetězci
 • hlavní svalové řetězce a jejich základní účinky na páteř
 • cíl cvičení je dosáhnout optimální koordinace a stabilizace při chůzi, běhu, práci a sportu, tam kde to není možné, cvičení zajistí následnou regeneraci

2. hod. Výuka základní koordinace pohybu – cviky A, D

 • vymezení pojmů
  • segmentově rozložený pohyb
  • pohyb v přechodových zónách
  • anatomická osa těla, pohybové osy těla – přední a zadní

3. hod. Cviky pro dosažení svalové rovnováhy a vyrovnaného držení těla A, B, C, D, E, F, G

 • posílení svalů oslabených
 • protažení svalů zkrácených
 • optimální držení těla v klidu (postura) a při pohybu
 • cviky mobilizační
  • zapojení krátkých autochtonních svalů
  • spirálně stabilizovaná mobilizace – cviky H, I, J, K
  • vysvětlení nevhodnosti mobilizace bez současné stabilizace pohybu

4. hod. Cviky pro rozvoj rovnováhy, nácvik optimální stabilizace trupu a stojné nohy při chůzi - cviky H+, I+, J+, K+

 • extenční pohybové vzorce v pletenci ramenním a pánevním
 • nácvik optimálně provedené extenze v kyčli s protipohybem paží – cesta k optimálně koordinované a stabilizované chůzi – cvik L
 • pomocné cviky protahovací, koordinační

5. hod. Přednáška – hlavní principy cvičení SPS

 • princip trakce, centrace, mobilizace
 • princip reciproční inhibice (aktivní strečink), napínací reflex

6. hod. Stabilizace klidu a pohybu

 • optimální klidová stabilizace – pasivní stabilizace – účast vertikálních svalových řetězců
 • optimální pohybová (dynamická) stabilizace – účast spirálních svalových řetězců
 • základní typy svalových řetězců
 • korekce jednotlivých cviků ve dvojicích
 • kontrolní body pro palpaci svalové aktivity a relaxace
 • kontrolní body pro palpaci odpovědi na páteři
 • pohybový vzorec páteře při extenzi paže (vsedě, ve stoji na dvou dolních končetinách, ve stoji na jedné DK, při současné extenzi protilehlé DK)

7. hod. Základní příčiny bolesti páteře v bederní krajině

 • léčebný postup u:
  • akutního lumbaga
  • chronických bolestí v bederní krajině
  • výhřezu meziobratlové ploténky v akutním a chronickém stádiu a mnohočetných výhřezů
 • modifikace cviků pro aktuální stav pacienta v různých fázích onemocnění páteře a plotének

8. hod. Princip – Posturální reakce

 • zdůraznění úlohy břišních svalů stabilizovat pohyb ve vertikální poloze se zatížením plosky nohy
 • vliv cvičení na klenbu nožní
 • korekce cviků ve stoji na jedné noze
 • zopakování všech 12ti základních cviků

 

Osnova – Kurz 1B. – cvičení SPS pro pokročilé
doba trvání: 8 vyučovacích hodin

1.hod. Opakování sestavy 12ti cviků, cvičení pro dolní končetiny

 • koordinační souhra pohybu v kyčelním kloubu, kloubu křížokyčelním a páteři
  • cviky pro dolní končetiny
  • cesta k léčbě poruch kyčelního a kolenního kloubu

2. hod. Cviky pro krční páteř a pro oblast záhlaví

 • osové postavení hlavy
 • mobilizace hrudníku (rozložení pohybu do celé páteře)
 • mobilizace šíje zezdola (trup rotuje pod fixní hlavou)
 • protahování šíjových svalů dynamickým způsobem na stabilizovaném těle
 • cesta k léčbě:
  • cervikobrachiálního syndromu
  • bolestí hlavy
  • vertebrogenních závratí

3. hod. Představení rozšířeného programu cviků pro pokročilé – cesta ke zdravému sportu

 • cviky pro horní končetiny
 • cviky pro dolní končetiny
 • cviky protahovací

4. hod. Přednáška – úvod do anatomie svalových zřetězení

 • řetězce dynamické – spirální:
  • latissimus dorsi – LD
  • seratus anterior – SA
  • pectoralis major – PM
 • řetězce statické – vertikální:
  • erector spinae ES
  • quadratus lumborum QL
  • iliopsoas IP
 • cesta k aktivaci utlumených svalů facilitací ve svalovém řetězci (zařazení utlumených svalů do řízení pohybu)
 • problematika léčby skolióz cestou vytvoření svalového stabilizačního korzetu

5. a 6. hod. Vzájemná korekce cviků

 • korekce osy těla, postavení lopatky, pánve, hlavy
 • aspekce a palpace svalové aktivity svalových řetězců

7. hod. Přednáška – vertebroviscerální a viscerovertebrální vztahy

 • uplatnění cvičení SPS pro:
  • plicní choroby, kardiovaskulární choroby
  • onemocnění GIT
  • gynekologické a urologické choroby, sexuologické poruchy
  • poruchy CNS

8. hod. Choreografie 45 minut – zdravé cvičení

 • škola zad
 • zdravotní tělesná výchova
 • fitness cvičení: kondice, regenerace, prevence, kompenzace jednostranného přetížení prací a sportem

Důležité upozornění

MUDr. Richard Smíšek je vlastníkem ochranné známky „Spirální stabilizace páteře“, která je chráněna pro zdravotnické pomůcky pro léčebné a rehabilitační účely, provozování zařízení pro rehabilitaci, rekondici a rekonvalescenci lidského organismu, sportovní cvičení, organizování a vedení seminářů, školení a výuky v oblasti zdravotní, rehabilitační a léčebné, lékařské a medicínské služby včetně ambulantních, zdravotní péče, klasické i speciální rehabilitační a rekondiční metody, odborné poradenství v oblasti rehabilitací, zdravotní a léčebné péče tradiční i alternativní, masáže a cvičení zdravotní a léčebné. Ochranná známka je chráněna zákonem. Vlastník ochranné známky má výlučné právo užívat ochrannou známku ve spojení s uvedenými výrobky a službami.

MUDr. Richard Smíšek nepřijímá žádnou odpovědnost za výrobky a služby třetích osob, které jsou bez jeho písemného svolení označeny způsobem zaměnitelným s ochrannou známkou „Spirální stabilizace páteře“. MUDr. Richard Smíšek důrazně varuje, a to zejména pacienty s předpokládaným nebo již potvrzeným poškozením páteře a pohybového aparátu, před používáním neautentických pomůcek, které svými parametry neodpovídají pomůckám vyrobeným a distribuovaným pod jeho ochrannou známkou „Spirální stabilizace páteře“ a mohou být neúčinné, či dokonce vést k dalšímu poškození zdraví.

 
   
  Kineziotaping
 

Kineziotaping se z okrajové techniky stává stále používanější formou doplňkové i hlavní léčebné terapie.

Kinoziotaping je účinná metoda, kterou vyvinul v 70. letech minulého století japonský lékař a chiropraktik Kenzo Kase. Je vhodná nejen pro sportovce (dochází k menší úrazovosti a přetížený svalový systém je odlehčen), ale účinně pomáhá při doléčení úrazů, aktivuje ozdravné procesy. Kineziotaping ulevuje od bolesti a přetížení pohybového aparátu. Podporuje lymfatický systém, zvyšuje průtok lymfy a tím podporuje odvádění toxinů z povrchových tkání. Vynikajících výsledků dosahuje při bolestech velkých kloubů. Tejpy různými korekcemi odlehčují svalovou zátěž.

Způsob tejpování a jeho použití se dynamicky rozvíjí a zdokonaluje. Tento progresivní a organismus nijak nezatěžující způsob léčení přináší nebývalý pokrok v účinnosti a v rychlosti při úlevě a léčbě prakticky všech svalových i kosterních problémů.

 

Uplatnění kineziotapingu:

 • při bolestech páteře, kloubů, šlach a svalů

 • při sportu – prevence, akutní ošetření, doléčení

 • prodlužuje účinky terapie (cvičení, masáží)

 • vyrovnává nesprávné držení těla

 • stabilizuje uvolnění blokády

 • aktivuje ozdravné procesy (průtok lymfy)

 • při rekonvalescenci a rehabilitaci, po úrazech (koleno, loket)

 • korekce jizev

 • úleva při vyhřezlé ploténce

 • při syndromu karpálního tunelu, při přetížení extenzorů ruky.

 

 
   
     
 

aktualizace ke dni 21. 2. 2022