Úvodenglishpo-russki  
O mně
Rozvrh cvičení
Druhy cvičení
Ceník
Kalendář akcí
Osobní trenér
Připravuji
Kontakt
     
 

Připravuji, nabízím

> Studio E
> SPS v Rehabilitačním a vzdělávacím centru Praha
> Kineziotaping 
> Sobotní cvičení v Rodinném klubu
> Relaxačně –sportovní pobyt (hotel Horizont Šumava)
> Aktivní dovolená 2019 (Řecko, ostrov Karpathos)

 

 
  ZVU VÁS DO STUDIA E
Třebenická 1287/10, Praha 8


Jarní sobotní cvičení ve STUDIU E

Soboty v podzimních měsících nás možná nebudou už tolik lákat do přírody a tak vám nabízím možnost udělat opět něco dobrého pro náš pohybový aparát. V sobotu dopoledne si můžeme ve STUDIU E příjemně protáhnout s elastickým lanem všechny zkrácené svaly a posílit svaly ochablé, což tento komplexní pohybový program (SPS) skvěle umí. Cvičební prostor Studia E je vybavený všemi pomůckami, které budeme při cvičení používat: jsou zde elastická LANA na cvičení (nemusíte si nosit svá vlastní), podložky, therabandy, malé míčky.

Kde: Studio E
Třebenická 1287/10, Praha 8

Kdy:
sobota 26. ledna 2019 od 10.30 do 12.30 hod.
sobota 16. února 2019 od 10.30 do 12.30 hod.
sobota 9. března 2019 od 10.30 do 12.30 hod.
sobota 6. dubna 2019 od 10.30 do 12.30 hod.
sobota 11. května 2019 od 10.30 do 12.30 hod.
sobota 22. června 2019 od 10.30 do 12.30 hod.

Cena: 2 lekce (vždy 55 min) / 1 osoba: 240 Kč
Rezervace lekcí: mailem k_eva@seznam.cz,
nebo na tel: 723 211 403

Platba: prosím uhradit platbu za Vámi vybrané cvičební lekce převodem na účet č. 4772781001/5500, Raiffeisen BANK, nebo hotově na mých pravidelných cvičebních lekcích (viz rozvrh), nebo (po dohodě) před Vámi vybranou sobotní cvičební lekcí.

Upozornění. Vaše přihláška je platná až po úhradě Vámi vybrané lekce/lekcí.

Sobota se koná při minimální počtu 3 zájemců.

Na setkání s vámi se těší Eva Kozelková, lektorka.

 
   
  SPS v Rehabilitačním a vzdělávacím centru Praha
 

Kurzy cvičení SPS v Rehabilitačním a vzdělávacím centru Praha jsou určeny pro všechny zájemce o tento preventivní, regenerační, léčebný, kondiční a kompenzační pohybový program.
Jako lektor Spirální stabilizace páteře (SPS) u MUDr. Richarda Smíška (autora této metody) vedu v Rehabilitačním a vzdělávacím centru Praha, Na Úbočí 10, Praha 8, 182 00 kurzy A (úvodní) a kurz B (pro pokročilé). Každý kurz má 8 vyučovacích hodin. Osnovy obou kurzů (Kurz 1A úvod do cvičení SPS a 1B cvičení SPS pro pokročilé) naleznete níže.
Kurzy jsou ohodnoceny 4 kredity od UNIFY ČR. Na kurzy si s sebou vezměte pohodlné oblečení na cvičení. Cvičí se bez bot v ponožkách.
Časový rozpis konání všech kurzů SPS v Rehabilitačním a vzdělávacím centru Praha (tj. kromě níže uvedených) naleznete na www.spiralstabilization.com.

Cena kurzu pro jednotlivce je 1 500 Kč za 1 den (8 vyučovacích hodin).

KDE: Rehabilitační a vzdělávací centrum Praha, Na Úbočí 10, Praha 8

KDY: nejbližší termíny kurzů 1A a 1B, které vedu v Rehabilitačním a vzdělávacím centru Praha, jsou následující:

 • 19. a 20. ledna 2019
 • 23. a 24. března 2019
 • 20. a 21. dubna 2019
 • 8. a 9. června 2019

 

Osnova – Kurz 1A. – úvod do cvičení SPS
doba trvání: 8 vyučovacích hodin

1. hod. Úvodní přednáška 45 minut – úvod do metodiky SPS

 • pohyb, koordinace pohybu (řízení), svalový aparát, vliv na páteř a klouby
 • stabilizace pohybu svalovými řetězci
 • hlavní svalové řetězce a jejich základní účinky na páteř
 • cíl cvičení je dosáhnout optimální koordinace a stabilizace při chůzi, běhu, práci a sportu, tam kde to není možné, cvičení zajistí následnou regeneraci

2. hod. Výuka základní koordinace pohybu – cviky A, D

 • vymezení pojmů
  • segmentově rozložený pohyb
  • pohyb v přechodových zónách
  • anatomická osa těla, pohybové osy těla – přední a zadní

3. hod. Cviky pro dosažení svalové rovnováhy a vyrovnaného držení těla A, B, C, D, E, F, G

 • posílení svalů oslabených
 • protažení svalů zkrácených
 • optimální držení těla v klidu (postura) a při pohybu
 • cviky mobilizační
  • zapojení krátkých autochtonních svalů
  • spirálně stabilizovaná mobilizace – cviky H, I, J, K
  • vysvětlení nevhodnosti mobilizace bez současné stabilizace pohybu

4. hod. Cviky pro rozvoj rovnováhy, nácvik optimální stabilizace trupu a stojné nohy při chůzi - cviky H+, I+, J+, K+

 • extenční pohybové vzorce v pletenci ramenním a pánevním
 • nácvik optimálně provedené extenze v kyčli s protipohybem paží – cesta k optimálně koordinované a stabilizované chůzi – cvik L
 • pomocné cviky protahovací, koordinační

5. hod. Přednáška – hlavní principy cvičení SPS

 • princip trakce, centrace, mobilizace
 • princip reciproční inhibice (aktivní strečink), napínací reflex

6. hod. Stabilizace klidu a pohybu

 • optimální klidová stabilizace – pasivní stabilizace – účast vertikálních svalových řetězců
 • optimální pohybová (dynamická) stabilizace – účast spirálních svalových řetězců
 • základní typy svalových řetězců
 • korekce jednotlivých cviků ve dvojicích
 • kontrolní body pro palpaci svalové aktivity a relaxace
 • kontrolní body pro palpaci odpovědi na páteři
 • pohybový vzorec páteře při extenzi paže (vsedě, ve stoji na dvou dolních končetinách, ve stoji na jedné DK, při současné extenzi protilehlé DK)

7. hod. Základní příčiny bolesti páteře v bederní krajině

 • léčebný postup u:
  • akutního lumbaga
  • chronických bolestí v bederní krajině
  • výhřezu meziobratlové ploténky v akutním a chronickém stádiu a mnohočetných výhřezů
 • modifikace cviků pro aktuální stav pacienta v různých fázích onemocnění páteře a plotének

8. hod. Princip – Posturální reakce

 • zdůraznění úlohy břišních svalů stabilizovat pohyb ve vertikální poloze se zatížením plosky nohy
 • vliv cvičení na klenbu nožní
 • korekce cviků ve stoji na jedné noze
 • zopakování všech 12ti základních cviků

 

Osnova – Kurz 1B. – cvičení SPS pro pokročilé
doba trvání: 8 vyučovacích hodin

1.hod. Opakování sestavy 12ti cviků, cvičení pro dolní končetiny

 • koordinační souhra pohybu v kyčelním kloubu, kloubu křížokyčelním a páteři
  • cviky pro dolní končetiny
  • cesta k léčbě poruch kyčelního a kolenního kloubu

2. hod. Cviky pro krční páteř a pro oblast záhlaví

 • osové postavení hlavy
 • mobilizace hrudníku (rozložení pohybu do celé páteře)
 • mobilizace šíje zezdola (trup rotuje pod fixní hlavou)
 • protahování šíjových svalů dynamickým způsobem na stabilizovaném těle
 • cesta k léčbě:
  • cervikobrachiálního syndromu
  • bolestí hlavy
  • vertebrogenních závratí

3. hod. Představení rozšířeného programu cviků pro pokročilé – cesta ke zdravému sportu

 • cviky pro horní končetiny
 • cviky pro dolní končetiny
 • cviky protahovací

4. hod. Přednáška – úvod do anatomie svalových zřetězení

 • řetězce dynamické – spirální:
  • latissimus dorsi – LD
  • seratus anterior – SA
  • pectoralis major – PM
 • řetězce statické – vertikální:
  • erector spinae ES
  • quadratus lumborum QL
  • iliopsoas IP
 • cesta k aktivaci utlumených svalů facilitací ve svalovém řetězci (zařazení utlumených svalů do řízení pohybu)
 • problematika léčby skolióz cestou vytvoření svalového stabilizačního korzetu

5. a 6. hod. Vzájemná korekce cviků

 • korekce osy těla, postavení lopatky, pánve, hlavy
 • aspekce a palpace svalové aktivity svalových řetězců

7. hod. Přednáška – vertebroviscerální a viscerovertebrální vztahy

 • uplatnění cvičení SPS pro:
  • plicní choroby, kardiovaskulární choroby
  • onemocnění GIT
  • gynekologické a urologické choroby, sexuologické poruchy
  • poruchy CNS

8. hod. Choreografie 45 minut – zdravé cvičení

 • škola zad
 • zdravotní tělesná výchova
 • fitness cvičení: kondice, regenerace, prevence, kompenzace jednostranného přetížení prací a sportem

Důležité upozornění

MUDr. Richard Smíšek je vlastníkem ochranné známky „Spirální stabilizace páteře“, která je chráněna pro zdravotnické pomůcky pro léčebné a rehabilitační účely, provozování zařízení pro rehabilitaci, rekondici a rekonvalescenci lidského organismu, sportovní cvičení, organizování a vedení seminářů, školení a výuky v oblasti zdravotní, rehabilitační a léčebné, lékařské a medicínské služby včetně ambulantních, zdravotní péče, klasické i speciální rehabilitační a rekondiční metody, odborné poradenství v oblasti rehabilitací, zdravotní a léčebné péče tradiční i alternativní, masáže a cvičení zdravotní a léčebné. Ochranná známka je chráněna zákonem. Vlastník ochranné známky má výlučné právo užívat ochrannou známku ve spojení s uvedenými výrobky a službami.

MUDr. Richard Smíšek nepřijímá žádnou odpovědnost za výrobky a služby třetích osob, které jsou bez jeho písemného svolení označeny způsobem zaměnitelným s ochrannou známkou „Spirální stabilizace páteře“. MUDr. Richard Smíšek důrazně varuje, a to zejména pacienty s předpokládaným nebo již potvrzeným poškozením páteře a pohybového aparátu, před používáním neautentických pomůcek, které svými parametry neodpovídají pomůckám vyrobeným a distribuovaným pod jeho ochrannou známkou „Spirální stabilizace páteře“ a mohou být neúčinné, či dokonce vést k dalšímu poškození zdraví.

Informace a přihlášky do kurzu:
Ing. Eva Kozelková, lektorka metody
mobil: 723 211 403, e-mail: k_eva@seznam.cz

 
   
  Kineziotaping
 

Kineziotaping se z okrajové techniky stává stále používanější formou doplňkové i hlavní léčebné terapie.

Kinoziotaping je účinná metoda, kterou vyvinul v 70. letech minulého století japonský lékař a chiropraktik Kenzo Kase. Je vhodná nejen pro sportovce (dochází k menší úrazovosti a přetížený svalový systém je odlehčen), ale účinně pomáhá při doléčení úrazů, aktivuje ozdravné procesy. Kineziotaping ulevuje od bolesti a přetížení pohybového aparátu. Podporuje lymfatický systém, zvyšuje průtok lymfy a tím podporuje odvádění toxinů z povrchových tkání. Vynikajících výsledků dosahuje při bolestech velkých kloubů. Tejpy různými korekcemi odlehčují svalovou zátěž.

Způsob tejpování a jeho použití se dynamicky rozvíjí a zdokonaluje. Tento progresivní a organismus nijak nezatěžující způsob léčení přináší nebývalý pokrok v účinnosti a v rychlosti při úlevě a léčbě prakticky všech svalových i kosterních problémů.

 

Uplatnění kineziotapingu:

 • při bolestech páteře, kloubů, šlach a svalů

 • při sportu – prevence, akutní ošetření, doléčení

 • prodlužuje účinky terapie (cvičení, masáží)

 • vyrovnává nesprávné držení těla

 • stabilizuje uvolnění blokády

 • aktivuje ozdravné procesy (průtok lymfy)

 • při rekonvalescenci a rehabilitaci, po úrazech (koleno, loket)

 • korekce jizev

 • úleva při vyhřezlé ploténce

 • při syndromu karpálního tunelu, při přetížení extenzorů ruky.

 

 
  Sobotní cvičení v Rodinném klubu
 

V letošních jarních měsících Vás opět zvu na cvičení do Rodinného klubu na Ortenově náměstí 1505/37 v Praze 7. 

Během cvičení zpravidla vystřídáme většinu pomůcek, jimiž je klub vybaven. Našim cílem bude protáhnout, uvolnit a posílit většinu svalů našeho pohybového aparátu tak, abychom se po cvičení cítily opět plné energie, svěží, pružnější a krásnější. Zaměříme se na problémové partie těla s cílem vylepšit naši postavu a ovlivnit fyzickou (a tím i psychickou) kondici.

Rodinný klub se nachází poblíž stanice metra Nádraží Holešovice (cca 5–7 minut pěšky od metra, nebo jedna stanice tramvají), vchod do klubu je z boku knihovny na Ortenově náměstí. U vchodu (vlevo na zdi) prosím zazvoňte na označený zvonek.

Kde: Rodinný klub Praha 7, Ortenovo náměst 1505/37, www.rodinnyklub.info

Kdy:
sobota 2. února 2019 od 10.00 do 11.30 hod / 190 Kč
sobota 16. března 2019 od 10.00 do 11.30 hod / 190 Kč
sobota 13. dubna 2019 od 10.00 do 11.30 hod / 190 Kč
sobota 18. května 2019 od 10.00 do 11.30 hod / 190 Kč

Přihlášky: mailem (k_eva@seznam.cz), nebo na tel: 723 211 403

Platba za Vámi vybrané lekce: prosím lektorce hotově na pravidelných cvičebních lekcích (viz rozvrh) nebo převodem na účet č. 4772781001/5500, Raiffeisen BANK, a to nejpozději 14 dní před daným sobotním termínem.

Upozornění: Vaše přihláška je platná až po úhradě příslušné lekce/lekcí.

Cvičební lekce se koná při minimálním počtu 6 osob.

Na setkání s vámi se těší Eva Kozelková, lektorka

 

 
     
 

aktualizace ke dni 18. 2. 2019